PACHINKO PLAY [English] Machine Information    PICK UP SITE


Machine of the Sammy

samm1043 Pachinko CR Hokuto no Ken7 Hyakuretsuranbu

Pachinko CR Hokuto no Ken7 Hyakuretsuranbu

Manufacturer | Sammy
For experienced players


samm1042 Pachinko CR Hokuto no Ken7 Tensei

Pachinko CR Hokuto no Ken7 Tensei

Manufacturer | Sammy
For experienced players


samm1041 Pachinko CR Shin Hokuto Musou MugenTouran

Pachinko CR Shin Hokuto Musou MugenTouran

Manufacturer | Sammy
For pachinko funs


samm1040 Digi hane CRA Kudamono Batake

Digi hane CRA Kudamono Batake

Manufacturer | Sammy
For beginners

yupachi

samm1039 Pachinko CR Souten no Ken Tenki

Pachinko CR Souten no Ken Tenki

Manufacturer | Sammy
For experienced players


samm1038 Pachinko CR Shin Hokuto Musou

Pachinko CR Shin Hokuto Musou

Manufacturer | Sammy
For experienced players

Game Card

samm1037 Pachinko CR Hokuto no Ken6 Jibo

Pachinko CR Hokuto no Ken6 Jibo

Manufacturer | Sammy
For pachinko funs


samm1036 Pachinko CR Hokuto no Ken6 Kenoh

Pachinko CR Hokuto no Ken6 Kenoh

Manufacturer | Sammy
For experienced players


samm1035 Digi hane CR Hokuto no Ken 5 Jibo

Digi hane CR Hokuto no Ken 5 Jibo

Manufacturer | Sammy
For pachinko funs


samm1034 CR Bakemonogatari LV

CR Bakemonogatari LV

Manufacturer | Sammy
For pachinko funs


samm1033 Pachinko CR Monster Hunter

Pachinko CR Monster Hunter

Manufacturer | Sammy
For pachinko funs


samm1032 Pachinko CR Hokuto no Ken5 Hyakuretsu

Pachinko CR Hokuto no Ken5 Hyakuretsu

Manufacturer | Sammy
For pachinko funs


samm1031 Pachinko CR Souten no Ken HTVA

Pachinko CR Souten no Ken HTVA

Manufacturer | Sammy
For experienced players


samm1030 Digi hane CR ROOKIES

Digi hane CR ROOKIES

Manufacturer | Sammy
For beginners

yupachi

samm1029 Digi hane CR Kurogane no Linebarrels

Digi hane CR Kurogane no Linebarrels

Manufacturer | Sammy
For pachinko funs


samm1028 Pachinko CR Hokuto no Ken 5 Hasya

Pachinko CR Hokuto no Ken 5 Hasya

Manufacturer | Sammy
For experienced players


samm1027 Pachinko CR Shin-Jyuou

Pachinko CR Shin-Jyuou

Manufacturer | Sammy
For experienced players


samm1026 Pachinko CR Souten no Ken -Tenju-

Pachinko CR Souten no Ken -Tenju-

Manufacturer | Sammy
For pachinko funs


samm1018 CR Hokuto no Ken -Kenshiro-

CR Hokuto no Ken -Kenshiro-

Manufacturer | Sammy
For pachinko funs


samm1001 Pachinko CR Hokuto no Ken Gosho HVJA

Pachinko CR Hokuto no Ken Gosho HVJA

Manufacturer | Sammy
For experienced players