PACHINKO PLAY [한국어] Machine Information    주목 받는 웹사이트


Sammy 의 기종

samm1042 Pachinko CR Hokuto no Ken7 Tensei

Pachinko CR Hokuto no Ken7 Tensei

기종명 | Sammy
상급자용


samm1040 Digi hane CRA Kudamono Batake

Digi hane CRA Kudamono Batake

기종명 | Sammy
초보자용

yupachi

samm1039 Pachinko CR Souten no Ken Tenki

Pachinko CR Souten no Ken Tenki

기종명 | Sammy
상급자용


samm1038 Pachinko CR Shin Hokuto Musou

Pachinko CR Shin Hokuto Musou

기종명 | Sammy
상급자용

Game Card

samm1037 Pachinko CR Hokuto no Ken6 Jibo

Pachinko CR Hokuto no Ken6 Jibo

기종명 | Sammy
중급자용


samm1036 Pachinko CR Hokuto no Ken6 Kenoh

Pachinko CR Hokuto no Ken6 Kenoh

기종명 | Sammy
상급자용


samm1035 Digi hane CR Hokuto no Ken 5 Jibo

Digi hane CR Hokuto no Ken 5 Jibo

기종명 | Sammy
중급자용


samm1034 CR Bakemonogatari LV

CR Bakemonogatari LV

기종명 | Sammy
중급자용


samm1033 Pachinko CR Monster Hunter

Pachinko CR Monster Hunter

기종명 | Sammy
중급자용


samm1031 Pachinko CR Souten no Ken HTVA

Pachinko CR Souten no Ken HTVA

기종명 | Sammy
상급자용


samm1030 Digi hane CR ROOKIES

Digi hane CR ROOKIES

기종명 | Sammy
초보자용

yupachi

samm1028 Pachinko CR Hokuto no Ken 5 Hasya

Pachinko CR Hokuto no Ken 5 Hasya

기종명 | Sammy
상급자용


samm1027 Pachinko CR Shin-Jyuou

Pachinko CR Shin-Jyuou

기종명 | Sammy
상급자용


samm1026 Pachinko CR Souten no Ken -Tenju-

Pachinko CR Souten no Ken -Tenju-

기종명 | Sammy
중급자용


samm1018 CR Hokuto no Ken -Kenshiro-

CR Hokuto no Ken -Kenshiro-

기종명 | Sammy
중급자용