Pachinko Shin Hissatsu Shiokinin | PACHINKO PLAY [Русский] Machine Information    PICK UP SITEPachinko Shin Hissatsu Shiokinin
(C)松竹・ABCテレビ (C)KYORAKU