GAIA | PACHINKO PLAY [English]    PICK UP SITE
Kanto

GAIA NEXT Gyotoku

Address | 1-25-1 Gyotokuekimae, Ichikawa-city, Chiba


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  
popinformation

GAIA Chiba-Ekimae

Address | 2-chome, 5-1 Fujimi, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  
popinformation

GAIA Odawara

Address | Odawara Ekimae Bldg. 2nd Floor, 1-2-1 Sakae-cho, Odawara-shi, Kanagawa


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  
popinformation

GAIA Kannai

Address | 4-43 Masago-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  
popinformation

GAIA Shinjuku-Nishiguchi

Address | 1-16-4 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  
popinformation

GAIA Shibuya

Address | Shibuya Ekimae Kaikan Bldg. B1-4th Floors, 1-3-1 Dogenzaka, Shibuya-ku, Tokyo


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  
popinformation

GAIA Shinagawa-Konanguchi

Address | 2-2-1 Konan, Minato-ku, Tokyo


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  
popinformation

GAIA Ikebukuro-Nishiguchi

Address | 1-36-8 Nishi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  

#

Hokkaido

popinformation

GAIA Tanukikoji

Address | Minami 3-jo, Nishi 4-chome, 12-1 Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  

#