GAIA | PACHINKO PLAY [English]    PICK UP SITE
Kanto

GAIA NEXT Gyotoku

Address | 1-25-1 Gyotokuekimae, Ichikawa-city, Chiba


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  
popinformation

GAIA Odawara

Address | Odawara Ekimae Bldg. 2nd Floor, 1-2-1 Sakae-cho, Odawara-shi, Kanagawa


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  
popinformation

GAIA Kannai

Address | 4-43 Masago-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  
popinformation

GAIA Shinagawa-Konanguchi

Address | 2-2-1 Konan, Minato-ku, Tokyo


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  

#