PACHINKO PLAY [English]    PICK UP SITE


Hall in KagoshimaAira

popinformation

MARUHAN Kajiki

Address | 2086 Kida Kajiki-machi, Aira-shi, Kagoshima


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  

#

Ibusuki

DYNAM Kagoshima Ibusuki

Address | Higashikata 7964, Ibusuki-city, Kagoshima


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  
popinformation

MARUHAN Ibusuki

Address | 1992-1 Nishikata, Ibusuki-shi, Kagoshima


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  

#

Izumi

DYNAM Kagoshima Izumi

Address | rokugatsutamachi 594, Izumi-city, Kagoshima


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  

#

Kagoshima

YESLAND Tenmonkan Sennichi

Address | 5-6 Sennichi-cho, Kagoshima-city, Kagoshima


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  
popinformation

MARUHAN Oroshihonmachi

Address | 8-23 Oroshihonmachi, Kagoshima-shi, Kagoshima


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  
popinformation

MARUHAN Kagoshima Shinko

Address | 10-41 Kinko-cho, Kagoshima-shi, Kagoshima


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  

#

Kanoya

DYNAM Kagoshima Kanoya

Address | Ouracho 12970-1, Kanoya-city, Kagoshima


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  
popinformation

MARUHAN Kanoya

Address | 2-3805-5 Fudamoto, Kanoya-shi, Kagoshima


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  

#

Kirishima

DYNAM Kokubu

Address | Kokubu Chuo 5-20-70, Kirishima-city, Kagoshima


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  

#

Minamisatsuma

DYNAM Kagoshima Kaseda

Address | 1230 Kasedajitosyo, Minamisatsuma-city, Kagoshima


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  

#

Satsumasendai

popinformation

MARUHAN Satsumasendai

Address | 824-1 Nagatoshi-cho, Satsumasendai-shi, Kagoshima


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  

#